بخشنامه هابخشنامه مسابقات پرش با اسب نونهالان، نوجوانان و جوانان

1401/06/16 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه دومین مسابقه کشوری درساژ شهریور ۱۴۰۱

1401/06/10 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران

1401/06/03 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران

1401/05/15 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران

1401/05/09 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان

1401/05/02 | بخشنامه ها|زنجان

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی

1401/04/21 | بخشنامه ها|تهران

اطلاعات بیشتر »

اولین مسابقه درساژ 1401

1401/04/12 | بخشنامه ها|درساژ

اطلاعات بیشتر »

اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰

1401/03/18 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام آزمون

1401/03/07 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز

1401/02/19 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب

1401/01/30 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور

1400/12/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان

1400/12/04 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان

1400/11/30 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢

1400/11/27 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر

1400/11/26 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"

1400/11/19 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت

1400/11/10 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)

1400/10/28 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/06/16 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب نونهالان، نوجوانان و جوانان
1401/06/10 -- بخشنامه دومین مسابقه کشوری درساژ شهریور ۱۴۰۱
1401/06/03 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران
1401/05/15 -- بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران
1401/05/09 -- اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1401/05/02 -- بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان
1401/04/21 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی
1401/04/12 -- اولین مسابقه درساژ 1401
1401/03/18 -- اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰
1401/03/07 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام آزمون
1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها