جشنواره زیبایی


سرپرست کمیته : دکتر محمدعلی جاویدی


اطلاعیه مهم ثبت نام سی و دومین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد

1401/08/15 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کمیته زیبایی مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد

1401/08/11 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اسامی کادر اجرایی سی و دومین دوره مسابقه زیبایی اسب عرب -استان یزد

1401/08/10 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 11 سی و دومین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد

1401/08/10 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 3 سی و دومین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد

1401/08/03 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 سی و دومین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد

1401/07/27 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم لغو سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب قهرمانی کشور

1401/07/04 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 19 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/26 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 15سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/24 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 16سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/24 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 17 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/24 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

دومین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب خالص ایرانی

1401/06/24 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 12 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/22 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 13 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/22 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 14سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/22 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 9 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/21 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 10 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/21 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 11 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/21 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 8 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/19 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 7 سیزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب عرب - قهرمانی کشور

1401/06/18 | جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1402/04/07 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب FEI Jumping Children’s Classics 2023
1402/04/03 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام لایف
1402/01/23 -- جام اسب سفید در گیلان برگزار می شود
1402/01/08 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام ققنوس
1401/12/20 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کرمان
1401/12/15 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره ۱۴۰۱جام "البرز استوار
1401/11/24 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب شانزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1401/11/19 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام محک
1401/11/18 -- اصلاحیه بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کاسپین
1401/11/09 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام فجر
1401/11/05 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب و درساژ جام کاسپین
1401/09/27 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/09 -- بخشنامه دومین دوره جام استاد رضایی
1401/09/06 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/05 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام کاسپین(پونی)
1401/08/30 -- بخشنامه ی مسابقه ی انتخابی هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ
1401/08/16 -- شانزدهمین دوره جام آزمون برگزار خواهد شد
1401/07/30 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی کشور مالکین 1401
1401/07/23 -- بخشنامه برگزاری جام مهر اسب استان قم
1401/07/06 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها