جشنواره زیبایی


سرپرست کمیته : دکتر محمدعلی جاویدی


اطلاعیه شماره 31 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/13 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 32 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/13 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 27 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/11 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 19 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 20 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 21 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 22 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 1 مسابقات زیبایی اسب عرب استان یزد

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 23 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 24 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/10 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 18 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/09 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

شانزدهمین دوره جشنواره بزرگ ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن صوفیان

1401/02/06 | جشنواره زیبایی|گلستان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 12 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/05 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 13 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/05 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 10 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/02/04 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

گزارش دوره اموزشی قوانین کتاب آبی استان یزد

1401/01/31 | یزد|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 7 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/01/30 | جشنواره زیبایی|کرمان

اطلاعات بیشتر »

محل برگزاری کلاس آموزشی کتاب آبی استان یزد

1401/01/29 | آموزش|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه شماره 5 مسابقات زیبایی اسب عرب استان کرمان شهرستان سیرجان

1401/01/29 | جشنواره زیبایی|یزد

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه دوره آموزش هندلری استان کرمان

1401/01/28 | آموزش|جشنواره زیبایی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1402/04/07 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب FEI Jumping Children’s Classics 2023
1402/04/03 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام لایف
1402/01/23 -- جام اسب سفید در گیلان برگزار می شود
1402/01/08 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام ققنوس
1401/12/20 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کرمان
1401/12/15 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره ۱۴۰۱جام "البرز استوار
1401/11/24 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب شانزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1401/11/19 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام محک
1401/11/18 -- اصلاحیه بخشنامه رویداد پرش با اسب جام کاسپین
1401/11/09 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب جام فجر
1401/11/05 -- بخشنامه رویداد پرش با اسب و درساژ جام کاسپین
1401/09/27 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/09 -- بخشنامه دومین دوره جام استاد رضایی
1401/09/06 -- بخشنامه مسابقه درساژ قهرمانی کشور پونی سواران
1401/09/05 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام کاسپین(پونی)
1401/08/30 -- بخشنامه ی مسابقه ی انتخابی هنرهای رزمی سواره شاخه ی تنت پگینگ
1401/08/16 -- شانزدهمین دوره جام آزمون برگزار خواهد شد
1401/07/30 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی کشور مالکین 1401
1401/07/23 -- بخشنامه برگزاری جام مهر اسب استان قم
1401/07/06 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها